Łódzkie / ŁÓDŹ

Uczelnia Nauk Społecznych

90-229 ŁÓDŹ Kamińskiego

rektorat@uns.lodz.pl

https://www.uns.lodz.pl/

+48 422 327 499

Oferta Edukacyjna

O nas

UNS kształci na kierunkach: Pedagogika (I i II st), Bezpieczeństwo Wewnętrzne (I st) i Narodowe (II st), Pedagogika Specjalna (jednolite), Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna (jednolite). W trybie weekendowym (8-10 zjazdów/sem -sb i nd) lub e-learningowym (4-5 zjazdów/sem – sb i nd). Studia są dostępne z kraju i z zagranicy.

Pliki do pobrania

Oferta Edukacyjna

Bezpieczeństwo Narodowe
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Jest to kierunek dedykowany tym, którzy zamierzają rozwijać swoją karierę w administracji rządowej i samorządowej, podmiotach gospodarczych oraz instytucjach i organizacjach zajmujących się obronnością i bezpieczeństwem państwa.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
360.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania
pdf
Ulotka Kierunku

Specjalizacje
Bezpieczeństwo militarne
Przygotowanie obronne
Zarządzanie kryzysowe

Bezpieczeństwo Narodowe
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Jest to kierunek dedykowany tym, którzy zamierzają rozwijać swoją karierę w administracji rządowej i samorządowej, podmiotach gospodarczych oraz instytucjach i organizacjach zajmujących się obronnością i bezpieczeństwem państwa.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
360.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania
pdf
Ulotka Kierunku

Specjalizacje
Bezpieczeństwo militarne
Przygotowanie obronne
Zarządzanie kryzysowe

Bezpieczeństwo Wewnętrzne
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia licencjackie na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne powstały w odpowiedzi na obecne i przyszłe oczekiwania wewnętrznej polityki państwa, ukierunkowanej na profesjonalne przygotowanie oraz wyszkolenie kadr zarówno w korpusie służby cywilnej, jak również dla potrzeb służb porządku publicznego. Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne stworzony został z myślą o wszystkich tych, którym zależy na otrzymaniu gruntownej wiedzy z zakresu funkcjonowania państwa, zarządzania kryzysowego i przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa powszechnego.


Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
280.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Obrona Cywilna
Zarządzanie kryzysowe w administracji
Przeciwdziałanie zagożeniom terrorystycznym
Bezpieczeństwo osób i mienia
Ochrona i obrona narodowa

Bezpieczeństwo Wewnętrzne
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Kierunek stworzony by otrzymać gruntowną wiedzę z zakresu funkcjonowania państwa, zarządzania kryzysowego i przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa. Oferowane specjalności polecamy tym, którzy swoją karierę wiążą ze służbami mundurowymi oraz przyszłym ekspertom w zakresie bezpieczeństwa cywilnego i gospodarczego.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
280.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Bezpieczeństwo osób i mienia
Obrona cywilna
Ochrona i obrona narodowa
Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym
Zarządzanie kryzysowe w administracji

Coaching i mentoring - Akademia Trenera
Studia Podyplomowe
Tryb stacjonarny
1.0 rok
Język polski

Program AKADEMII TRENERA jest jednym z najbardziej kompleksowych programów na rynku przygotowującym do zawodu TRENERA. Zajęcia prowadzone są przez praktyków z różnych szkół trenerskich mających bogate doświadczenie w zawodzie.

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.0 rok
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Czesne:
3000.00 PLN / rok

Pliki do pobrania


Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
Studia Podyplomowe
Tryb stacjonarny
1.5 roku
Język polski

Studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA) mają charakter kwalifikacyjny - nadają kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodnie z nowymi przepisami z 2019 r.

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Czesne:
3600.00 PLN / rok

Pliki do pobrania


Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)
Studia Podyplomowe
Tryb stacjonarny
1.5 roku
Język polski

Studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową - surdopedagogika mają charakter kwalifikacyjny - nadają kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodnie nowymi przepisami z 2019 r.

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Czesne:
3600.00 PLN / rok

Pliki do pobrania


Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)
Studia Podyplomowe
Tryb stacjonarny
1.5 roku
Język polski

Studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową - tyflopedagogika mają charakter kwalifikacyjny - nadają kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodnie z nowymi przepisami z 2019 r.

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Czesne:
3600.00 PLN / rok

Pliki do pobrania


Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Studia Podyplomowe
Tryb stacjonarny
1.5 roku
Język polski

Studia podyplomowe Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mają charakter kwalifikacyjny - nadają kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodnie z nowymi przepisami z 2019 r.

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Czesne:
3600.00 PLN / rok

Pliki do pobrania


Logopedia
Studia Podyplomowe
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Studia podyplomowe Logopedia dziecka mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych oraz wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością i dziecka z trudnościami rozwojowymi w przedszkolu i szkole.

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Czesne:
4200.00 PLN / rok

Pliki do pobrania


Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Studia Podyplomowe
Tryb stacjonarny
1.5 roku
Język polski

Studia podyplomowe Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują nauczyciela nauczania początkowego do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Czesne:
3300.00 PLN / rok

Pliki do pobrania


Organizacja i zarządzanie w oświacie
Studia Podyplomowe
Tryb stacjonarny
1.0 rok
Język polski

Studia podyplomowe Organizacja i zarządzania oświatą mają charakter kwalifikacyjny. Pozwalają na uzyskanie wymaganych kwalifikacji zawodowych z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, przygotują do pełnienia funkcji kierownika lub dyrektora placówki oświatowej.

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.0 rok
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Czesne:
2300.00 PLN / rok

Pliki do pobrania


Pedagogika
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia skierowane są do osób zainteresowanych zdobyciem wszechstronnej wiedzy o edukacji – nauczaniu i kształceniu. Studia licencjackie trwają 6 semestrów i skoncentrowane są na przygotowaniu absolwentów do podejmowania różnorodnych działań w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej, a ich specyfika zależy od konkretnej specjalności.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
280.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną
Opieka i wsparcie osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych
Trening interpersonalny i mediacje
Doradztwo edukacyjno-zawodowe
Edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna
Resocjalizacja i socjoterapia
Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju

Pedagogika
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia skierowane są do osób zainteresowanych zdobyciem wszechstronnej wiedzy o edukacji – nauczaniu i kształceniu. Studia licencjackie trwają 6 semestrów i skoncentrowane są na przygotowaniu absolwentów do podejmowania różnorodnych działań w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej, a ich specyfika zależy od konkretnej specjalności.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
280.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Doradztwo Edukacyjno-Zawodowe
Edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna
Opieka i wsparcie osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną
Resocjalizacja i socjoterapia
Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju
Trening interpersonalny i mediacje

Pedagogika
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Potrzeba istnienia zawodu pedagoga, profesjonalnego doradcy i opiekuna w zmieniającym się świecie wymaga stworzenia i doskonalenia kadry profesjonalnie przygotowanej do wspierania, nauczania oraz wychowania. Studia magisterskie na kierunku PEDAGOGIKA realizują te cele. Absolwent kierunku PEDAGOGIKA przygotowany jest do pracy w instytucjach edukacji formalnej, w szczególności w placówkach systemu oświaty, placówkach kształcenia ustawicznego, firmach i instytucjach edukacji pozaformalnej w charakterze nauczyciela, wychowawcy lub tutora. Jest gotowy do kompleksowej realizacji zadań o charakterze wychowawczym, opiekuńczym, dydaktycznym, terapeutycznym czy doradczym. Dysponuje wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia i wychowania, oraz kluczowymi kompetencjami w obszarze pedagogiki oraz wybranej specjalności.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
360.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju
Resocjalizacja i socjoterapia
Trening rozwoju jednostki i grupy
Gerontologia społeczna i oświatowa
Organizacja i zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnych
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną

Pedagogika
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Potrzeba istnienia zawodu pedagoga, profesjonalnego doradcy i opiekuna w zmieniającym się świecie wymaga stworzenia i doskonalenia kadry profesjonalnie przygotowanej do wspierania, nauczania oraz wychowania. Nasze studia magisterskie realizują te cele i umożliwiają zdobycie wymaganych uprawnień i kwalifikacji w zależności od specjalności.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
360.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
Gerontologia społeczna i oświatowa
Organizacja i zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnych
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną
Resocjalizacja i socjoterapia
Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju
Trening rozwoju jednostki i grupy

Pedagogika korekcyjna - terapia pedagogiczna
Studia Podyplomowe
Tryb stacjonarny
1.5 roku
Język polski

Studia podyplomowe Pedagogika korekcyjna - terapia pedagogiczna mają charakter kwalifikacyjny. Nadają uprawnienia do pracy w zakresie terapii pedagogicznej (m.in. do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym z dziećmi ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi).

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Czesne:
3600.00 PLN / rok

Pliki do pobrania


Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb stacjonarny
5.0 lat
Język polski

Jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna umożliwiają zdobycie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. Celem tych studiów jest wyposażenie studentów w wiedzę pedagogiczną i psychologiczną, wykorzystywaną w codziennej pracy nauczycielskiej.

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5.0 lat
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
300.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania


Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb niestacjonarny
5.0 lat
Język polski

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
300.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania


Pedagogika resocjalizacyjna
Studia Podyplomowe
Tryb stacjonarny
1.5 roku
Język polski

Studia podyplomowe Pedagogika korekcyjna - terapia pedagogiczna mają charakter kwalifikacyjny. Nadają uprawnienia do pracy w placówkach edukacyjnych, profilaktyczno-wychowawczych oraz w instytucjach i ośrodkach pomocy społecznej (ośrodkach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej, placówkach interwencji kryzysowej itp.).

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Czesne:
3600.00 PLN / rok

Pliki do pobrania


Pedagogika specjalna
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb stacjonarny
5.0 lat
Język polski

Celem kształcenia na kierunku jednolitych studiów magisterskich pedagogika specjalna o profilu praktycznym, jest przygotowanie absolwentów do wspierania potencjału rozwojowego jednostek, projektowania działań umożliwiających im realizację indywidualnych potrzeb gwarantujących satysfakcjonującą jakość życia w wymiarze indywidualnym i społecznym; a także zdobycie kwalifikacji oraz kompetencji kluczowych do realizacji profesjonalnych zadań zawodowych w obszarze opieki, wychowania, edukacji, terapii, rehabilitacji czy resocjalizacji, w zależności od wybranej specjalności. Kształcenie na kierunku “pedagogika specjalna” gwarantuje nabycie wiedzy z zakresu problematyki pedagogiki osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak również kluczowych umiejętności i kompetencji warunkujących efektywne posługiwanie się interdyscyplinarną wiedzą w działaniach profesjonalnych – rozumienia, diagnozowania możliwości, potrzeb, trudności rozwojowych oraz specjalnych zdolności, osób o rozwoju atypowym bądź nieprzystosowanych społecznie oraz dobierania odpowiednich strategii pomocy i tworzenia systemów wsparcia. Istotą kształcenia jest wyposażenie absolwentów w kluczowe umiejętności umożliwiających wspomaganie indywidualnej drogi człowieka w realizacji jego potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i życiowych oraz personalizacji procesów opieki, wychowania, kształcenia, terapii, rehabilitacji i resocjalizacji – zgodnie ze współczesnymi trendami europejskiej myśli edukacyjnej oraz współczesnych paradygmatów pedagogiki specjalnej.


Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5.0 lat
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
300.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania


Pedagogika Specjalna
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb niestacjonarny
5.0 lat
Język polski

Kształcenie na tym kierunku gwarantuje nabycie wiedzy z zakresu problematyki pedagogiki osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak również kluczowych umiejętności i kompetencji – rozumienia, diagnozowania możliwości, potrzeb, trudności rozwojowych oraz specjalnych zdolności, osób o rozwoju atypowym bądź nieprzystosowanych społecznie.

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
300.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Resocjalizacja i socjoterapia
Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju

Przygotowanie pedagogiczne
Studia Podyplomowe
Tryb stacjonarny
1.5 roku
Język polski

Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych, zgodnie z wymogami przepisów prawa. Nadają uprawnienia do pracy w placówkach systemu oświaty.

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Czesne:
3600.00 PLN / rok

Pliki do pobrania


Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Studia Podyplomowe
Tryb stacjonarny
1.5 roku
Język polski

Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne mają charakter kwalifikacyjny i dają uprawnienia do pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w: przedszkolach, szkołach podstawowych, w tym w specjalnych, w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Czesne:
3600.00 PLN / rok

Pliki do pobrania